Feil i strømnettet

Vi har ingen registrerte feil i nettet.

Planlagte utkoblinger:

Fant ingen artikler fra denne kategorien
Postadresse:
Nordkraft Nett AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft Nett AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 08517
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no