Feil i strømnettet

Vi har ingen registrerte feil i nettet.

Planlagte utkoblinger:

Det er for tiden ingen planlagte utkoblinger i strømnettet.
Postadresse:
Nordkraft Nett AS
Postboks 55
8501 Narvik
Besøksadresse:
Nordkraft Nett AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Kontakt:
Telefon: 76 96 11 75
Telefontid: 08.00-15.00
Epost: post@nordkraft.no