Målerbyttet er et pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat, og Ballangen Energi og Nordkraft Nett har gått sammen med flere andre nettselskaper om et innkjøpssamarbeid for å spare kostnader i et så omfattende prosjekt. Det betyr blant annet at det er selskapet OneCo Elektro som utfører målerbyttet. De står også for booking og annen direkte kontakt med kundene i forhold til jobben som skal gjøres.

Flere fordeler med nye målere

Med nye målere og automatisk avlesning får alle bedre og mer oppdatert informasjon om sitt strømforbruk, og det blir lettere å styre forbruket på sikt. Måleren kan også komme til å bli en plattform for nye og nyttige tilleggstjenester.

- Kunder i Ballangen har hatt automatisk avlesning i flere år allerede. For våre kunder blir dette kanskje den fordelen de merker først, sier Stian Eklund, Nordkraft Netts koordinator for prosjektet.

Godt i gang

Siden 21. september er det byttet ca. 950 målere i Ballangen.

- Før året er omme kommer tallet opp i 1860. Totalt skal vi bytte over 2700 målere, så arbeidet fortsetter også til neste år, sier Tor H. Johansen, prosjektleder i Ballangen Energi.

Nordkraft Nett startet bytting av sine målere denne uka. Først ut er privatkundene.

- Vi starter nord i kommunen, og tar også med de målerne vi har i Veggen i Evenes. Bjørnfjell er tidlig på lista for å unngå vanskelig fremkommelighet til vinteren. Så jobber vi oss gradvis sørover mot kommunegrensen der. Går alt etter planen, har vi byttet 11.400 målere før sommeren, sier Eklund.

Neste høst har Nordkraft Nett ca. 700 målere som skal byttes hos næringskundene. Borettslagene som fikk nye målere i 2013, trenger ikke bytte nå.

- Vær hjemme

- Det er viktig at folk er hjemme på avtalt tidspunkt, slik at vi får utført målerbyttet effektivt. Det har vi god erfaring med så langt. Et bytte tar ca. en halv time, og i den perioden må vi stenge av strømmen bare i ti minutter, sier Johansen.

OneCo tar kontakt direkte med kundene når det nærmer seg tidspunkt for bytte.

– Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med oss om noen har spørsmål rundt dette. Vi har likevel, for å forenkle kommunikasjonen, lagt inn et valg så man kan settes over direkte til OneCo når man ringer til Nordkraft, sier Eklund.

Det er viktig å ikke forveksle byttet av strømmåler med for eksempel bytte av tuner til parabolen. Det er nettselskapet som eier målerne, og derfor de som står for byttet. Den enkelte kunde har ingen kostnader på dette utover den vanlige nettleien som betales til nettselskapet. Kostnaden på strømmåleren blir fordelt jevnt over lang tid slik at de ikke kommer til å merke noen forskjell på sin økonomi eller faktura.

 

Fakta:

Innen 1. januar 2019 er det pålagt, etter forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat, at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler. På fagspråket kalles dette avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Betegnelsen Smart Strøm brukes også om den nye teknologien som innebærer digitalisering av strømmålingen. Avlesningen av den nye strømmåleren vil gå automatisk, og sendes til en sentral dataenhet.