Av: Tage Karlsen, daglig leder Nordkraft Nett

Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). For å gjøre det enklere har løsningen fått navnet Smart strøm.

«Smart» fordi det gjør det enklere å være strømkunde. Du slipper å lese av måleren, og får en strømregning basert på hva strømmen faktisk koster når du bruker den. På sikt får du derfor en bedre mulighet til å styre forbruket etter prisene. Smart, ikke sant?

Skulle feil i nettet gjøre at strømmen blir borte, vil vi med ny teknologi tidligere kunne vite hvor og når. Det kan bidra til raskere feilretting.

På sikt er det ikke bare kundene som tjener på denne moderniseringen. Etter hvert som energibruken blir smartere, kan behovet for fossil energi reduseres. Dermed gir det også positive klimaeffekter.

Jeg oppfordrer alle til å lese informasjonen dere får om de nye målerne. Det er en stor jobb som skal gjøres før alt er på plass. Ta godt imot montøren som skal bytte ut måleren din, så går jobben raskest mulig!

Vil du vite mer, kan du lese på nettsiden vår. Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om smart strøm og utbytting av målerne. I løpet av våren lanserer vi også nye nettsider. Disse tilpasses flere plattformer, slik at det blir enklere å oppsøke informasjon også med smarttelefoner.