Innen 1. januar 2019 er det pålagt etter forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat, at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til Elhub og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller papir som vanlig.

ELHUB:

Dette er stasjonen hvor data fra måleren din sendes til. Data videresendes så til strømleverandøren. Du trenger aldri å lese av måleren igjen!

Hva er fordelene?

Smart strøm gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Men hva er fordelene dine?

1. Automatisk avlesning

Forbruket ditt registreres automatisk hver time. Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesning av måler.

2. Kontroll over forbruket ditt

Det er enkelt å utføre strømsparende tiltak. Vit hvor du kan spare strøm, og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir, til deg som ønsker det.

3. Nøyaktig strømregning

Din nye måler er tilpasset krav til fakturering av kostnader pr. time for strøm. Det vil si at fakturabeløpet baserer seg på dine faktiske måleverdier. Dette gir deg bedre mulighet til å styre forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen er høy, kan du for eksempel vente med å lade elbilen, eller du kan senke temperaturen i huset.

4. Rask feilsøking

De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet.

5. Fremtidsrettet

Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden.

Se også spørsmål og svar i menyen til høyre.