Enkelte husstander på Romerike hevder de har fått høyere strømregning etter at nye strømmålere ble installert. Men lørdag 29. april hadde lokalavisen Romerikes Blad en stor artikkel som frikjenner de nye målerne. Det er det statlige kontrollorganet Justervesenet som kommer med dommen.

– Ifølge testingen Justervesenet og andre kontrollorgan har gjennomført av de nye digitale strømmålerne, tyder alt på at de måler presist, sier senioringeniør Bjørn Fjeldstad i Justervesenet til avisen.

Les mer på nymaler.no

Faksimile: Romerikes Blad 29. april 2017