De som gjenstår er hovedsakelig noen få anlegg der det ikke har vært plass i sikringsskap, eller måler ikke er byttet av  andre årsaker.

Installatør vil ta kontakt for å gjøre eventuelle tilpasninger i sikringsskap.

Dersom noen privatkunder ikke er blitt kontaktet om målerbytte, bes de om å kontakte vårt kundesenter snarest.