For å effektivisere prosessen mellom installatørene og Nordkraft Nett AS har nettselskapet innført elektronisk meldingshåndtering.

Nordkraft Nett AS har valgt det webbaserte elektroniske systemet
ElWin Nettmelding for å håndtere melding om installasjonsarbeid elektronisk.
For å bli bruker må installatøren være registrert i ElWin Nettmelding.

Slik registrerer du deg i ElWin Nettmelding

Fordeler med ElWin Nettmelding for installatører
ElWin Nettmelding gir flere muligheter for at saksbehandlingen mellom netteier og installatør skal fungere bedre:

  • Elektronisk registrering av melding og melding om måleroppsett
  • Elektronisk svar på melding fra nettselskapet
  • Installatøren kan til enhver tid følge status på sin melding hos nettselskapet
  • Installatøren ser hvem som er saksbehandler i nettselskapet
  • Installatøren har tilgang til alle sine arkiverte meldinger, inklusiv vedlegg
  • Vedlegg kan enkelt lastes inn i meldingen
  • Standardiserte vedlegg kan lastes opp fra mal i systemet
  • Raskere responstid
  • Online kommunikasjon mot installatøren
  • Å melde seg inn og bruke systemet medfører ingen kostnader for installatøren

Elektronisk melding framfor papirmelding 
Mottak av meldinger på papirformat medfører at nettselskapet selv må registrere disse papirmeldingene inn i ElWin Nettmelding. En slik manuell behandling av meldinger kan resultere i en forlenget saksbehandlingstid. Av den grunn oppfordrer vi alle installatører til å benytte ElWin Nettmelding som system når melding om installasjonsarbeider sendes til nettselskapet.

Behandlingstid
Behandlingstid for melding om arbeide uten endring av overbelastningsvern maksimalt 5 virkedager. Meldinger med endring av overbelastningsvern og overgang fra 1- til 3-fase maks 10 virkedager.

Det er ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider under visse betingelser;
Jf. EBLs installasjons - og tilknytningsregler pkt 5.2.3:
"For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og målerinstallasjon er det ikke nødvendig å sende melding."

Så fremt ovennevnte ivaretas er det bl.a. ikke krav til melding om installasjonsarbeider ved f.eks omlegging av eksisterende stikkledning eller skifte fra luft til kabelstikkledning. Installasjonseier må forøvrig oversende en melding i serviceportalen eller per post til Nordkraft Nett AS.