Nordkraft Nett AS følger REN sine retningslinjer  som omhandler måling, disse skal følges ved arbeid i Nordkraft Nett AS sine målepunkt.

Målepunktshåndboken omhandler tekniske beskrivelser og rutiner som gjelder i tillegg til overnevnte krav.

Eventuelle problemer og uklarheter som oppstår ved planlegging eller arbeid på ulike målepunkt, skal tas opp med Nordkraft Nett AS