Bestilling

Ved bestilling av nettleie, ønsker vi følgende opplysninger:

 • Kundenavn
 • Fødselsdato
 • Anleggsadresse
 • Startdato, måleravlesning
 • Fakturaadresse (E-post eller postadresse)
 • Mobilnr
 • E-postadresse
 • Kraftleverandør

Vi gjør oppmerksom på at kundeopplysningene blir benyttet videre i vårt kundesystem.

Husk å kontakte kraftleverandør for opprettelse av strømavtale.
Les mer om valg av kraftleverandør

Det vil bli sendt ut en ordrebekreftelse på bestilling av nettleie når du er registrert som kunde. Skulle det være feil eller mangler i de registrerte opplysningene, må du ta kontakt med vårt kundesenter så snart som mulig.

Oppsigelse

Ved oppsigelse av nettleiekontrakten, ønsker vi følgende opplysninger:

 • Opphørsdato
 • Måleravlesning
 • Ny fakturaadresse
 • Skal noen overta strømabonnementet, isåfall, hvem?
 • Huseier
 • Dersom anlegget skal frakobles, må vi ha tilgang til måleren


Vi gjør oppmerksom på at kunden er ansvarlig for at Nordkraft Nett AS får tilgang til måleren. Dersom vi ikke får frakoblet anlegget, vil abonnementet fortsatt være aktivt på kunden inntil vi får frakoblet. Dette ihht. Energi Norges Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Ved oppsigelse fra kunden, vil anlegget bli stengt så fremst det ikke foreligger ny bestilling på strøm til anlegget.