Bestilling av nettleie

Bestilling av nettleie gjøres i eget skjema. Den kan også sendes til kundeservice@nordkraft.no og må i så fall inneholde følgende opplysninger:

 • Firmanavn
 • Fakturaadresse. Fakturadressen skal være elektronisk , e-postadresse eller Elektronisk Handelsformat (EHF-faktura)
 • E-postadresse
 • Anleggsadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Telefon
 • Estimert forbruk
 • Måleravlesning, startdato

Det vil bli sendt ut en ordrebekreftelse på bestilling av nettleie når du/dere er registrert som kunde. Skulle det være feil eller mangler i de registrerte opplysningene, må du/dere ta kontakt så snart som mulig.

Husk å kontakte kraftleverandør for opprettelse av strømavtale.
Les mer om valg av kraftleverandør.

Oppsigelse

Ved oppsigelse av nettleiekontrakten, ønsker vi følgende opplysninger:

 • Opphørsdato
 • Måleravlesning
 • Ny fakturaadresse
 • Skal noen overta strømabonnementet, isåfall, hvem?
 • Huseier
 • Dersom anlegget skal frakobles, må vi ha tilgang til måleren

Vi gjør oppmerksom på at kunden er ansvarlig for at Nordkraft Nett AS får tilgang til måleren. Dersom vi ikke får frakoblet anlegget, vil abonnementet fortsatt være aktivt på kunden inntil vi får frakoblet. Dette ihht. Energi Norges Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Ved oppsigelse fra kunden, vil anlegget bli stengt så fremst det ikke foreligger ny bestilling på strøm til anlegget.