Registrering av ditt firma i ElWin Nettmelding

Det er viktig at du registrerer ditt firma som bruker elektronisk meldingshåndtering i ElWin Nettmelding. Å melde seg inn og bruke systemet har ingen kostnader for installatøren. Følgende opplysninger må sendes til tilsynet@nordkraft.no:

  • Firmanavn
  • Adresse
  • Foretaksnummer
  • Bedriftsnummer
  • Elvirksomhets-ID
  • E-postadresse
  • Telefonnummer

Søknader vil bli løpende behandlet.

Dere vil så få tilsendt en e-post med brukernavn og passord og en enkel bruksanvisning til ElWin Nettmelding. 
 
Logg på ElWin Nettmelding