Alle som skal utføre gravearbeider innen Narvik kommune og områder utenfor kommunegrensen hvor Nordkraft Nett AS har ledningsnett, må fylle ut et gravemeldingsskjema som skal innom Nordkraft Nett AS for underskrivning.

Gravemeldingen skal underskrives av Nordkraft Nett AS, Geomatikk AS (tidl Bravida Geomatikk), Narvik kommune (enhet Veg og park) og Narvik VAR KF, før Narvik kommune sluttgodkjenner søknaden.

Gravemelding til Nordkraft Nett AS kan leveres i Teknologiveien 2b eller sendes elektronisk til  gravemelding@nordkraft.no. Kart med nøyaktig avmerket graveområde og telefonnummer til kontaktperson må sendes sammen med skjemaet.

For nærmere opplysninger om kabelnett til Telenor og Canal Digital, se www.gravemelding.no.

Underskrevet gravemelding returneres med informasjon om påvisning av kabler er nødvendig eller ikke. Skal Nordkraft Nett AS påvise kabeltrasèer, blir det avtalt et tidspunkt for kabelpåvisning. Påvisningsdager er mandag og torsdag.

Når kabelpåvisningen blir utført må kunden være tilstede. Kabeltraseene blir da merket med rød merkespray på bakken. Når kabeltraseene er merket, er det kundens oppgave å vedlikeholde oppmerkingen.

Det er viktig at avmerket graveområde er nøyaktig avmerket på kartet slik at det ikke er tvil om hvor gravearbeidet skal gjøres.

Første gangs påvisning i ordinær arbeidstid gjøres uten kostnader for kunden, men dersom kabeltraseer må merkes på nytt blir kunden fakturert for kostnadene for andre påvisning. Ved påvisning utenfor ordinær arbeidstid blir kostnadene med påvisning fakturert kunden.

Ta kontakt med Nordkraft Nett AS dersom du har spørsmål: gravemelding@nordkraft.no.