Alle som skal utføre gravearbeider innen Narvik kommune og områder utenfor kommunegrensen hvor Nordkraft Nett AS har ledningsnett, må fylle ut et gravemeldingsskjema som fylles ut i serviceportalen.

Gravemeldingen skal også sendes til Geomatikk AS (tidl Bravida Geomatikk), og til Narvik kommune.

For nærmere opplysninger om kabelnett til Telenor og Canal Digital, se www.gravemelding.no.

Tilbakemelding på gravemelding kommer på epost med informasjon om påvisning av kabler er nødvendig eller ikke. Skal Nordkraft Nett AS påvise kabeltrasèer, blir det avtalt et tidspunkt for kabelpåvisning. Påvisningsdager er mandag og torsdag.

Når kabelpåvisningen blir utført må kunden være tilstede. Kabeltraseene blir da merket med rød merkespray på bakken. Når kabeltraseene er merket, er det kundens oppgave å vedlikeholde oppmerkingen.

Det er viktig at avmerket graveområde er nøyaktig avmerket på kartet slik at det ikke er tvil om hvor gravearbeidet skal gjøres.

Første gangs påvisning i ordinær arbeidstid gjøres uten kostnader for kunden, men dersom kabeltraseer må merkes på nytt blir kunden fakturert for kostnadene for andre påvisning. Ved påvisning utenfor ordinær arbeidstid blir kostnadene med påvisning fakturert kunden.