Varigheten for strømbruddet regnes fra Nordkraft først fikk melding om strømbruddet, eller Nordkraft visste, eller burde ha visst, at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Klikk her for å søke om kompensasjon

Slik kan du forberede deg på strømbrudd

Søknaden blir behandlet så snart som mulig, men på grunn av at det kan være et stort antall søknader etter lengre strømbrudd må man påregne en viss behandlingstid.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde:

kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer
kr. 1 400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer
kr. 2 700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
Ut over dette gis det kr. 1 300 for hvert nytt påbegynte døgn.

Den samlede årlige kompensasjonen kan ikke overstige forventet innbetaling av nettleie for det inneværende året.

Ifølge NVE har en kunde med flere avtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på én kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir grunnlag for forskjellige størrelser på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling

Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

Krav  om erstatning

Når det gjelder krav om erstatning for ev ødelagte elektriske apparater, skal dette rettes til eget forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil selv vurdere krav videre til nettselskaper. 

Vil du vite mer om dine rettigheter og regler ved strømbrudd?

Se nettsiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)