Alle strømmålere skal avleses minimum 4 ganger per år, men du kan lese av måleren så ofte du vil. Det er viktig at du leser av måleren for å få oversikt over strømforbruket og at kostnadene blir riktig. 

Måleravlesning på hytter

For å få riktig strømregning på hytta oppfordres du til å lese av måleren når hytta tas i bruk og når den eventuelt stenges av for sesongen. Hvis hytta er avstengt i lange perioder er det viktig å melde fra om dette til kundesenteret.

Kunder som har fjernmåling trenger ikke å lese av måleren. 
Les mer om fjernmåling