I dette dokumentet finner du en oppdatert oversikt over satser for nettleien i Nordkraft Nett AS sitt forsyningsområde i 2019. Satsene er delt opp i fastbeløp [kr/måler/år], effektledd [kr/kW/år]  og energiledd [øre/kWh].

Energileddet oppgis både eksklusiv og inklusiv avgift på elektrisk kraft [øre/kWh] (tidl. forbruksavgift).

For husholdninger er det likevel bare fastbeløp og energiledd inklusiv avgift på elektrisk kraft som er aktuelle.