Den faste kostnaden avhenger av størrelsen på hovedsikringen i bygningen, og er et abonnement for å få tilgang til strøm. Den variable kostnaden avhenger av hvor mye strøm du bruker. 

Avgiftene til staten består av avgift til ENOVA, forbruksavgift og merverdiavgift.

Se nettariffer for prisene i vårt område.