Den faste kostnaden avhenger av størrelsen på hovedsikringen i bygningen, og er et abonnement for å få tilgang til strøm. Den variable kostnaden avhenger av hvor mye strøm du bruker. Avgiftene til staten består av avgift til ENOVA, forbruksavgift og merverdiavgift.

Nettleie Nordkraft Nett sitt forsyningsområde 2020.

Satsene er delt opp i fastbeløp [kr/måler/år], effektledd [kr/kW/år]  og energiledd [øre/kWh]. Energileddet oppgis både eksklusiv og inklusiv avgift på elektrisk kraft [øre/kWh] (tidl. forbruksavgift).

For husholdninger er det likevel bare fastbeløp og energiledd inklusiv avgift på elektrisk kraft som er aktuelle.