Standardavtalen er utarbeidet i samarbeid mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Avtalen er i samsvar med kravene til vern av forbrukernes rettigheter i forbrukerlovgivningen, og brukes av alle nettselskap i landet.

Forbruker/husholdning

Næringskunder