Info om planlagte utkoblinger ligger på forsiden av nordkraftnett.no. I tillegg vil du motta SMS.