Ved tilknytning av nye kunder til nettet er det i dag en mulighet for nettselskapene til å ta et anleggsbidrag, som er kundens andel av investeringen i nettet. Det er også slik at nettselskapet frem til årsskiftet 18/19 har anledning til å ta et bunnfradrag som kommer til fradrag for kundens kostnader.
I Nordkraft Nett har bunnfradraget vært på 40.000 per tilknytning. Bunnfradraget skal komme til fradrag på de totale kostnadene relatert til kundens anlegg. I mange tilfeller har dette medført at Nordkraft Nett har stått for hele anleggskostnaden. 

Endret regelverk 

Fra 1.1.2019 har NVE bestemt at forskriften skal endres, noe som bl.a. medfører at muligheten til å ta bunnfradrag faller bort. Formålet med dette fra NVE sin side er at nettleien ikke skal bli høyere enn nødvendig. En annen endring som blir gjort er at totalkostnaden for kunden ikke skal bli mer enn 15 % dyrere enn estimat gitt til kunden i forkant av gjennomføring av tiltak.

Du kan lese mer om endringene som trer i kraft 1.1.2019 på NVE sine sider via linken under.
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/endringer-i-regelverket-om-anleggsbidrag-styrker-vernet-av-kundene/