Strekninga som byttes ut denne vinteren er ca. to kilometer. Den er en del av en større oppgradering av nettet i Ballangen. Når alt er ferdig skal 15 km linje være byttet ut og forsterket med bedre kapasitet. 

- Denne er en del av en ringkjøring, som gjør at vi kan sende strømmen andre veien om vi skulle få en feil i nettet. Det er positivt blant annet for Franzefoss og bøndene i området. For deres drift er strøm helt nødvendig, forklarer prosjektingeniør Mikal Kristensen.

Nye stolper reises, de gamle rives, og det strekkes ny tråd som er tykkere enn den gamle. Samtidig strekkes det fiber langs linja. 

- Forsyningssikkerheten øker samtidig som det blir bedre kapasitet. Grunnen til at denne jobben gjøres på vinteren er at det er skånsomt for naturen samtidig som det forenkler blant annet transport for oss. Dette er bra for alle, sier Mikal. 

Kun egne ressurser

Det er i flere bransjer blitt vanlig å leie inn konsulenter og entreprenører til større prosjektaktiviteter. Dette prosjektet er planlagt og gjennomføres utelukkende med egne ansatte og egne maskiner.

I høst prosjekterte Mikal denne strekningen sammen med energimontør Tommy Johansen. I gjennomføringen deltar begge to sammen med flere kollegaer. På det meste er de fem som jobber samtidig.

- Dette viser noe av bredden av vår kompetanse i virksomheten. Vi har en sammensatt gruppe av ingeniører og montører med høy kompetanse. Det gjør at vi med egne ressurser både kan planlegge og gjennomføre slike prosjekter fra start til slutt. At vi ikke er nødt til å leie inn eksterne er også kostnadsbesparende, sier daglig leder Robert Utheim. 

Ettersom alt gjøres med egne ansatte og egne maskiner, er ikke prosjektet nevneverdig påvirket av korona. Montørene holder avstand til hverandre, og tar nødvendige forholdregler.

Foto: Michael Ulriksen