Bildene etter teksten av montørene er fra tidligere arbeid på Efjordlinja.

Feilene i Efjord kan ha sammenheng med både linjas alder og mer sterk vind i den kanskje mest værutsatte delen av vårt konsesjonsområde. Terrenget er også tøft til å drive feilsøk langs ei mange kilometer lang linje. 
Da feilen ble funnet 8. oktober, var flere montører fra både Ballangen og Narvik på feilsøk, og både båt og helikopter måtte brukes for å komme til.

Viktig lokalkunnskap

- I en slik situasjon er det godt å ha den kunnskapen vi har opparbeidet oss om både terrenget og linjene gjennom mange år. Samtidig har vi flere å spille på, både montører og erfaringer, etter at vi ble sammenslått med Nordkraft Nett. Det kommer godt med, spesielt i feilsituasjoner, sier Mikal Kristensen, leder for energimontørene i Ballangen.

- En påbegynt jordfeil kan forårsake en del blinking i strømnettet. Slike er ofte vanskelig å finne på befaring. Det er først når jordfeilen er stående at den er stor nok til å oppdages, forklarer Camilla Telnes, prosjektingeniør i Nordkraft Nett.

Meld fra om du ser noe uvanlig

Hun oppfordrer derfor folk som ferdes i terrenget om å melde inn om de ser noe uvanlig. For eksempel om tråden har hoppet av isolator og ligger på traversen. Det vil ikke gi utfall med en gang, og kan derfor, om det oppdages i tide, rettes før det fører til strømbrudd.

- Feilen vi fant på Barøya kan være årsaken til flere blink i nettet i Efjord i høst. Vi tar feilene på alvor, og gjør det vi kan for å finne og rette dem. Som i slutten av februar, da vinterstormene herjet. Folk flest holdt seg inne. Noen ble fri for strøm. Da var våre montører ute og gjorde feilretting, både i dagslys og mørke, sier hun.

Helt nødvendig 

Infrastruktur som strømnett er helt nødvendig. Samtidig er det ofte slik at mange ikke tenker over det før strømmen går. Da er det en trygghet å vite at våre ansatte står på for at du skal ha strøm 24/7. Ingeniørene på driftssentralen overvåker nettet, svarer på feilmeldingstelefonen og koordinerer montørene som er ute og jobber. Enten det er vedlikehold, nybygg eller feilretting. 

Visste du at i Nord-Norge er forsyningssikkerheten så bra, at oppetiden i nettet er på 99,999 prosent?

Feilen på Barøya 8. oktober.

Mikal Kristensen på Barøya i 2019.

Barøya 2019.

Thomas Bakkehaug i februar.

Mikal Kristensen i februar.

"En vinterdag" for våre montører. Her fra februar.

Planleggere: Camilla Telnes, Frode Sætre og Pål Asbjørn Olsen. Foto: Michael Ulriksen.