Nordkraft Nett skal forbedre forsyningssikkerheten til områdene Håkvik, Håkvikdalen, Skjomnes og videre sørover mot Vidrek.

I den forbindelse er det graveaktivitet langs kommunal vei fra Buveien 104, til snuplass ved bom og videre langs privat vei ca. 800 m. Det vil i perioder være begrenset fremkommelighet. Beboere i området vil bli varslet særskilt.

Arbeidene foregår fra uke 39 til midten av november.

Vi ber de som går tur i området ta hensyn til arbeidet som pågår.

Eventuelle spørsmål rettes til prosjektleder Pål Olsen, tlf 957 522 44

Det graves langs strekningen som er markert med rødt i kartet, med start fra krysset ved Buveien 104, til snuplassen ved bommen, og videre ca. 800 m langs privat vei. Klikk for større bilde: