Det har vist seg at kostnadene for den enkelte blir høyere enn hytteeierne hadde håpet på. Ønsket fra nettselskapet er å finne alternative løsninger for hvordan anleggsarbeidet i vanskelig terreng lar seg gjennomføre. Bare slik kan strømtilknytning bli en realitet.

- I «alle år» har vi mottatt henvendelser fra hytteeiere på Bjørnfjell som ønsker strøm. Etablering av ny linje langs jernbanen gjorde dette mulig. Men vi har selvfølgelig forståelse for at tilknytning i dette området blir dyrt for mange, sier Geir Sjåfjell, leder for avdeling Nettprosjekt. 

- Denne typen jobb er regulert av forskrifter og krav til sikkerhet. Derfor har vi vært i kontakt med både grunneier, kommunen og NVE, og har i første omgang kommet frem til to pilotprosjekter som er gjennomførbare, sier han. 

Tilknytning til strøm er ekstra kostbart på deler av Bjørnfjell med få eller ingen veier utenom E10 og samtidig mye fjell, vann og elver. Nå ønsker Sjåfjell å forklare hele bildet i tilknytning til hyttestrøm på Bjørnfjell. 

Les mer her: nordkraftnett.no/bjornfjell