Se bildeserie under artikkelen.

Prosjektingeniør Stig Thorvaldsen hadde overordnet vakt. Da han fikk meldingen, ringte han til montørvakt Tore Svenning, som allerede i femtida var på plass ved raset. 

– Så lenge vi ikke visste tilstanden til linja, fryktet vi det verste. Slike ras kan gjøre stor skade, forklarer Stig.

Først omkobling, så feilretting

– Da jeg kom dit var flere beboere ute for å se hva som hadde skjedd. Politiet var også til stede, men ingen kunne bevege seg inn i rasområdet før NVE hadde vært på befaring med geolog, sier Tore.

Når strømmen går, sørger alltid vakta og montørene for at flest mulig får tilbake strømmen så tidlig som mulig. Det gjelder alle nettselskap, og gjør at strømnettet i Nord-Norge har en oppetid på 99,999 prosent. 

Ved hjelp av omkoblinger og strøm fra Ofoten Trafo på Fjellbu, fikk blant annet de som bor i Skjomdalen strømmen tilbake tidlig søndag morgen. Fortsatt var ca. 280 husstander uten. 

Sikkerheten først

På avstand så Tore at raset heldigvis hadde gått midt mellom to stolper, så ingen av dem var knekt. Med den informasjonen kunne vakta og montørene starte planlegging av feilretting mens de ventet på svar fra geologen. Når montørene skal ut på oppdrag, gjøres alltid en sikker jobb-analyse. 

– Geologen sa at det var flere løse steiner ovenfor raset. Da blir du ekstra på vakt. Vi gjorde sikker jobb-analyse og var bevisst hva som kunne skje og hva vi måtte være ekstra oppmerksom på, sier Tore, som dannet et arbeidslag med energimontør Ove Jøran Fossheim.

De fikk ikke krysse rastraseen, derfor ble to arbeidslag sendt på feilretting. Ole-Tobias Kristensen og Lasse Kjelland dannet lag nr. to, som jobbet på andre siden av raset. Montørenes viktigste arbeidsredskap var motorsag denne gang.

– Det ene laget jordet linja før vi begynte. Da var sikkerheten på plass, og vi kunne starte jobben med å fjerne trærne. I hovedsak var det to furutrær på ca. 12-13 meter som lå over linja. To fasetråder kom mot hverandre og medførte kortslutning, forklarer Tore.

Selve feilrettingen gikk fort

Stig forteller fra driftssentralen at selve feilrettingen gikk ganske fort da montørene slapp til i området. På ca. en time var de to furuene og flere mindre trær ryddet, og kundene fikk strømmen tilbake.

– Linja var i orden etterpå. Litt svart på grunn av trærne som lå mot da den kortsluttet, men ingen skade. Vi skal likevel befare den nærmere med drone nå i ettertid, sier Tore, som er glad for at det ikke går slike ras ofte.

Driftssentralen varsler alle kunder med SMS når strømmen går. Det var problemer med mobildekningen på Elvegård søndag, Stig hadde likevel hendene fulle med mange telefoner å håndtere. I slike situasjoner oppdateres alltid nordkraftnett.no underveis. Et godt råd er å sjekke informasjonen der før du ringer feilmeldingen.

– Ca. 280 kunder var uten strøm i nesten 14 timer, fra 03:48 – 17:41. Det er lenge, men sikkerheten kommer først, og vi kunne ikke bevege oss inn i området før geologen hadde vært der på befaring, sier Stig.
Klikk her for informasjon om kompensasjon ved strømbrudd.

Korona og feil i nettet

Hadde stolpene blitt tatt av raset, hadde det vært betydelige skader på linja, og feilrettingen ville tatt lengre tid. Det ville også krevd flere montører i feilrettinga. Nordkraft Nett sin viktigste oppgave er å sikre trygg strømforsyning til alle. 

– Med en pandemi som korona, risikerer vi at våre medarbeidere (som alle andre) kan bli syke, sier daglig leder i Nordkraft Nett Robert Utheim. 

– Da gjelder det å sørge for at ikke alle blir smittet på en gang. Derfor innførte vi allerede 12. mars splitt av team. Slik unngår vi at en smitter mange, og vi vil hele tiden ha montører klare til å rette eventuelle feil i nettet. En slik teamsplitt er også gjort blant de som drifter kraftverkene, sier han.
Dette er bare et av flere tiltak Nordkraft-konsernet gjør for å hindre smittespredning. Les mer om tiltakene her.

Foto: Energinomtørene Ole-Tobias Kristiansen og Tore Svenning.