Selve nettleia er uendret fra i fjor, mens forbruksavgiften har økt fra 16,0 til 16,32 øre (inflasjonsjustering).

Se nettleie