Å slå av hovedsikringen nå medfører nemlig at strømmåleren blir strømløs og dermed mister kommunikasjonen med innsamlingssystemet for måleverdier. Da kommer feilmeldinger i vårt system om manglende måleverdier. Konsekvensen kan bli stipulert forbruk og fakturering av forbruk som ikke er reelt. Det er ingen tjent med.

Løsning

Det er nå utarbeidet en løsning som gjør at man kan frakoble anlegget uten at selve måleren blir strømløs: Strømmåleren er utstyrt med en trykknapp. Når man trykker kjapt på denne bryteren, så vil strømmen frakobles. Dette betyr at det vil være strøm inn til måleren, men ikke ut fra den. Alle kurssikringer vil dermed bli strømløse. På denne måten vil måleren fortsatt ha strøm og den vil sende inn null-verdier til oss. Når strømmen skal tilkobles igjen, trykker man på den samme knappen. Hovedsikringen skal altså ikke betjenes i det hele tatt. For at dette skal fungere, må du ta kontakt med oss før første gangs bruk. Vi fjernaktiverer bryteren og løsningen vil da fungere som beskrevet.

Ønske om å ivareta elsikkerheten

Vi forstår at mange ønsker og frakoble strømmen når de ikke er på hytta, da dette omhandler generell elsikkerhet. Ved hjelp av den løsningen vi nå har utarbeidet, vil både elsikkerheten og AMS-kravet om reelle måleverdier, være ivaretatt.

Aktivering av bryteren

Ta kontakt pr tlf eller e-post, så ordner jeg med aktivering av bryteren.

Stian Eklund, Leder Måling og Eltilsyn: 
Tlf: +47 902 64 949 stian.eklund@nordkraft.no 

Se bildet for hvor man skal trykke for inn- og utkopling. Husk at dette er en funksjon som må aktiveres av oss før første gangs bruk. Når strømmen er koplet ut, vil statuslampen lyse rødt.

Denne pdf kan skrives ut og henges opp i sikringsskapet.