Skogryddingen gjøres som en del av vedlikeholdet og er nødvendig for å ivareta leverings- og personsikkerheten og for å følge opp forskriftskrav fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Skogryddingen vil medføre trafikk av maskiner og personell i linjetraseene og tilførselsveier. Dette gjelder også på private eiendommer.

Arbeidet vil bli søkt gjennomført med minst mulig ulempe for kunder og grunneiere. For nærmere informasjon, ta kontakt med Nordkraft Nett AS på tlf. 76 96 11 75.