Vi er inne i en periode der det gjøres mye vedlikehold av gatelysene. Gatelysbilen er derfor ofte å se ute i gatene.

- Jobben vi gjør nå er todelt. Vi bytter ut pærer som ikke virker, samtidig som vi bytter gamle anlegg til nye for å få bedre energiøkonomi og økt driftsikkerhet, sier energimontør Kåre Ingebrigtsen.

Påslått midt på dagen

For å se hvilke pærer som må byttes, må lysene være påslått. Derfor er det flere gater der gatelysene er påslått midt på dagen.

- Så det er ikke sløsing av strøm, men helt nødvendig for at det skal være lys over alt når mørketida kommer, forklarer energimontør Tore Svenning. De to tilbringer ofte arbeidsdagen i gatelysbilen, og bytter på hvem som gjør jobben oppe i kurven og det som gjøres på bakkenivå.

I dag er det Kåre som bytter pærer. Han sier at de har ca. 5000 gatelys å holde styr på, så det er viktig at folk melder fra om de ser pærer som ikke virker. Feil meldes med å sende en e-post til gatelys@nordkraft.no. Husk å ta med nummeret som står på stolpen, så vet de nøyaktig hvor det er feil.

- Noen ganger blir slukte lys reparert straks. Andre ganger kan det ta det lengre tid. Om større feil gjør at flere lys er mørke, prioriterer vi å rette opp dette før vi tar enkeltlys, sier Kåre.

Ulike eiere

Gatelys i Narvik kommune har ulike eiere, og også ulike aktører som ivaretar drift og som dekker kostnadene knyttet til vedlikehold og strøm.

- Vi sørger for drift og vedlikehold av de fleste, og så er det Narvik kommune som betaler dette og strømmen som brukes. Langs private veier bytter vi pærer og gjør vedlikehold på bestilling, og kommunen betaler for strømmen som brukes. En huskeregel er at om du brøyter selv, må du også betale vedlikehold av lysene selv, sier Tore.

Alle henvendelser om feil på gatelys skal gjøres til Nordkraft via e-post til gatelys@nordkraft.no. Det gjelder uavhengig av hvem som er eier eller ivaretar driftsansvaret og skal sikre at det er enkelt for innbyggerne å melde fra om feil og få veiledning. Se mer om gatelys på nordkraftnett.no/gatelys

Gatelysene i Ballangen

Alle henvendelser om feil på gatelys i Ballangen skal gjøres til Narvik kommunes servicesenter i Ballangen på telefon: 76 91 20 00 og/eller på epost: postmottak@narvik.kommune.no.