Dette en gylden mulighet for å ta en egen liten elsikkerhetssjekk i ditt eget hjem. Alt for mange branner starter i det elektriske anlegget og mange av dem kunne vært unngått om det hadde vært tatt en regelmessig sjekk. 

Riktige holdninger til elsikkerhet er viktig uansett alder, så ta gjerne familien med på sjekkrunden.

11 tips og sjekkpunkter for å forebygge brann

1. Sjekk stikkontakter og støpsler

Dette er noe som er veldig enkelt, men som de færreste gjør. Et viktig punkt å sjekke.

 • Trekk ut støpselet til apparater som komfyren, varmtvannsberederen og kjøleskapet og se etter misfarging. Er plasten brun eller ser ut til å ha smeltet er det noe som er galt? Da må elektriker kontaktes. Dette bør gjøres jevnlig på apparater som bruker mye strøm. 
 • Sjekk spesielt varmtvannsbereder, om den skulle være støpslet.
 • Hvis det er små barn i huset er det også viktig å sikre mot berøring av stikkontakter.

2. Minimal bruk av skjøteledning

Bruker du skjøteledning permanent? Ligger den utsatt for mye støv, f.eks. bak TV-en?Skjøteledninger er ikke laget for å bli brukt permanent som en erstatning til fastmonterte stikkontakter. Høy belastning over tid kan føre til overbelastning som igjen kan utvikle varme.
Bruk fastmonterte stikkontakter der det er mulig og ikke til apparater som trekker opp mot 1000W. Støvsug jevnlig i og rundt skjøteledningen slik at det ikke legger seg støv og hybelkaniner ved kontaktpunktet.

3. Kjenn ditt sikringsskap

Sikringsskapet er selve hjernen i det elektriske anlegget og noe du med fordel bør ha en viss innsikt i. Skulle det være behov for det, er det viktig at alle i husstanden vet hvor det er lokalisert.

 • Sjekk at sikringsskapet har en god og ryddig oversikt over hva de ulike sikringene går til. 
 • Se etter alt som kan være unormalt. Dette kan være manglende deksel, ledninger som er avisolert for mye slik at man ser kobberet og misfarging på sikringene. 
 • Kjenn også forsiktig over sikringene med hånden om det er noen som er unormalt varme. Dette kan tyde på at sikringen er overbelastet.

4. Kjenn ditt inntak

 • Det er også viktig at du sjekker strøminntaket ditt, og vet hvilke sikringer som kreves. Dette er en egen boks som gjerne står på loft eller i kjeller. Det er her strømmen kommer inn i boligen.
 • Legg handa på boksen og kjenn om den er veldig varm, dette kan tyde på overbelastning. 
 • Dersom du har skrusikringer som inntakssikringer, bør du sørge for å ha noen i reserve. Erfaringsmessig vil disse kunne ryke, og de kan være vanskelig å få tak i.

5. Teste jordfeilbryter

Dette er et punkt som ikke mange er klar over, men jordfeilbryter skal testes regelmessig og mist to ganger hvert år. Jordfeilbryteren finnes i sikringsskapet, på sikringen men utforming og plassering varierer avhengig av produsent.

 • Trykk på testknappen (OBS: Dette vil gjøre at strømmen på aktuell sikring går)
 • Hendelen på sikringen vil dette ned.
 • Vipp opp hendel igjen. Da kommer strømmen tilbake.
 • Hvis ikke sikringen løser ut når du trykker på knappen er det noe som er feil. Da må du kontakte elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

6. Sjekke alle ladere for slitasje

Dette kan være en aktivitet for hele familien. Ta en grundig kontroll på alle ladere for å se om ledninger og transformatorer er misfarget, er skadet eller står i veggen uten å være i bruk.

7. Sjekk av varmekilder

Mange kjenner kanskje til den finske setningen «Ei saa peittää» som står på de fleste varmeovner. Dette betyr «Må ikke tildekkes» på norsk. 

 • Se til at alle varmeovner, vifteovner og liknende utstyr ikke er helt eller delvis tildekket. 

8. Sjekk lamper og armaturer

 • Se til at lyspærer er godkjent for lamper og at det ikke er misfarging på ledninger og støpsel
 • Dersom lysrørene på armaturer blinker, kan dette være et tegn på at levetiden er over. Dette trenger ikke å være farlig, men kan føre til varmgang i armaturet. Dersom du bytter lysrør vil blinkingen opphøre.

9. Sjekk brannslukkingsutstyret og røykvarsleren

Det er viktig å ha brannslukkingsutstyret i orden hvis det først utvikler seg en brann. Sjekk brannslukkingsapparat, brannslange og røykvarsler minst en gang i året, helst en gang i kvartalet.

10. Ha en brannøvelse

Hold en brannøvelse med fokus på rømningsveier og møteplass ved en eventuell brann.

11. Eget arbeid på elektrisk anlegg

Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til. Les mer om hva ufaglærte kan gjøre i egen bolig her.

Se Elsikkerhetsportalen for mer og utfyllende informasjon om elsikkerhet, for eksempel disse artiklene:
•    Egenkontroll er lurt
•    Utrygge elektriske produkter

Vask hendene dine, hold avstand og ta vare på hverandre.

Les om Nordkraft sine tiltak for å unngå smittespredning og samtidig ivareta en trygg strømforsyning her.


Erik Strømsnes Rystad
Tilsynsingeniør
Nordkraft Nett AS