Det er en 75 prosent økning i søk etter «basseng» på Finn.no i årets april, sammenlignet med fjoråret. For samme periode er det 68 prosent økning for søkeordet «boblebad», og 86 prosent økning for «spabad».
Hvis du bestemmer deg for å bruke flere tusen kroner på et spabad, vil det beste være at sikringene holder, og at du unngår jordfeil, støt, varmgang og brann.

Sjekk det elektriske anlegget

Et typisk spabad bruker omkring 1500 watt. 

– Hvis du har en kurs på 10 ampere ute, så tåler den 2300 watt, forteller tilsynsingeniør Erik Rystad i Nordkraft Nett. Han forklarer videre at mange har flere tilkoblinger på samme kurs. 

– Hvis du også har en varmepumpe på samme kurs, vil sikringen bli overbelastet når du kobler til spabadet ditt, sier Rystad.

Overbelastning av kursen vil føre til at sikringen går, eller det kan forårsake varmgang, driftsstans av spabadet ditt eller i verste fall brann. 

– Det er i tillegg viktig at sikringen er tilpasset wattstyrken til spabadet og at den har et påmontert jordfeilvern. Den vil da løse ut ved feil eller overbelastning på kursen, forteller han. Dersom det oppstår en jordfeil, kan også det føre til varmgang og en eventuell brann.

IKKE bruk skjøteledning!

Skjøteledninger skal aldri brukes som en permanent løsning. En viktig tommelfingerregel er også at du aldri skal bruke skjøteledninger på elektriske apparater som bruker mer enn 1000 watt. 

– 1000 watt tilsvarer en helt vanlig panelovn, sier Rystad som et eksempel og legger til at det syndes en del med overdrevet bruk av skjøteledning. Derfor risikerer du også overbelastning dersom du kobler spabadet ditt til skjøteledning.

Kontakt elektriker

Når du investerer i et spabad må du undersøke hva som er koblet på den aktuelle kursen, og om den vil tåle belastningen. 

– Vanligvis finner du den informasjonen i dokumentene som ligger i sikringsskapet ditt, sier han. Han sikter til kursfortegnelsen.

Hvis du mangler dokumentasjon eller den ikke gir deg tilstrekkelig informasjon, bør du kontakte en elektriker. 

– Hvis du ser at kursen allerede er i bruk, og at den vil bli overbelastet når du kobler til spabadet, bør du få elektrikeren til å sette opp en ny kurs til deg.

Steamdusjer og større fastmonterte boblebad skal ikke tilkobles stikkontakt men tilkobles fast med topolig bryter. Dette betyr at elektriker må koble til disse produktene, forklarer Rystad.

Små grep til trygt spa

Det er ikke mange grep du må ta for å forsikre deg om at ditt spabad brukes på en måte som ivaretar elsikkerheten. 
– I tillegg til disse rådene, er det utrolig viktig å lese bruksanvisningen nøye, sier han. Han råder alle som har kjøpt eller planlegger å kjøpe spabad, å lese mer om dette på Nordkraft Netts Elsikkerhetsportal.