Arbeidsområder 

 • Oppgaver som beskrevet i opplæringsplanen 
 • Vedlikehold av distribusjonsnettet 
  • Linjer 
  • Kabler 
  • Nettstasjoner 
 • Nybygging, rehabilitering og feilretting 
 • Annet relevant arbeid 

 
Din profil 

 • VG 2 elenergi eller annen relevant bakgrunn 
 • Du er genuint interessert i energimontørfaget  
 • Du har evner til og gjerne erfaring fra praktisk arbeid 
 • Du har evner til og liker fysisk arbeid utendørs 
 • Du setter kvalitet og sikkerhet i høysetet  
 • Du er lærevillig og målrettet  
 • Du samarbeider godt med andre og er en lagspiller  
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • Av sikkerhetsmessige hensyn må du ha gode norskkunnskaper  

 
Vi tilbyr 

 • Utviklende og veiledende arbeidsmiljø 
 • Spennende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeids- og læringsmiljø med trygge rammer 
 • Sosialt arbeidsmiljø   

Mer informasjon om stillinga 

Jan Leif Olaisen, driftsingeniør: tlf. 481 70 664, jan.olaisen@nordkraft.no 
Hanne Toftaker, HR-leder: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no  

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes post@nordkraft.no 

Søknadsfrist: 17. april 2019 

Arbeidssted: Narvik  

Nordkraft ble i 2017 nominert til årets opplæringsbedrift i Narvikregionen og har til enhver tid flere lærlinger under utdanning.

Nordkraft Nett er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.    

Nordkraft Nett drifter forsyningsnettet i Narvik og Ballangen. Nettet består av 640 km høyspentnett, 680 nettstasjoner og seks trafostasjoner i tillegg til lavspentnettet som forsyner ca. 15 500 kunder. Selskapet har ca. 50 ansatte med ulik bakgrunn. Av disse jobber fire på driftssentralen, som også overvåker og styrer 1,1 TWh produksjon for konsernet.  

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernet har hovedkontor i Narvik, og avdelingskontor i Ballangen. Det er ca. 130 ansatte i konsernet, og det er et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.