Nordkraft AS overdro i avtale av 19.12.2001 sin nett- og televirksomhet til Nordkraft Nett AS Selskapet har vært operativt siden 1.1.2002. (Selskapsnavnene den gang var Narvik Energi AS og Narvik Energinett AS. I 2013 byttet Narvik Energinett navn til Nordkraft Nett.) Fra 1.1.2018 er nettet som tidligere lå under Ballangen Energi AS inludert i forsyningsområdet til Nordkraft Nett.

Les historien fra oppstarten i 1913 og frem til i dag på nordkraft.no

Nordkraft Nett AS eies av Nordkraft AS (51%) og Hålogaland Kraft AS (49%). Hovedkontoret ligger i Narvik.

Tekniske fakta

Målepunkter: ca. 15 000
Høyspentkabel og -linjer: 641 km
Nettransformatorer: 678