Nordkraft AS overdro i avtale av 19.12.2001 sin nett- og televirksomhet til Nordkraft Nett AS Selskapet har vært operativt siden 1.1.2002. (Selskapsnavnene den gang var Narvik Energi AS og Narvik Energinett AS. I 2013 byttet Narvik Energinett navn til Nordkraft Nett.)

Les historien fra oppstarten i 1913 og frem til i dag på nordkraft.no

Selskapets formål er drift og forvaltning av energi- og telenett, samt hva hermed står i forbindelse. Forsyningsområdet består av hele Narvik kommune, samt Veggen i Evenes kommune.

Nordkraft Nett AS eies av Nordkraft AS (51%) og Hålogaland Kraft AS (49%). Hovedkontoret ligger i Narvik.

Nøkkeltall 2015
Omsetning:118,7 mnok
Årsoverskudd:3,2 mnok
Totalkapital:319 mnok
Egenkapital:139 mnok
Egenkapitalandel:43,6 %
Levert energi:403 GWh

Tekniske fakta

Målepunkter: ca. 12 200
Høyspent- og lavspentlinjer, jord- og sjøkabler: 1.379 km
Trafoytelse: 194.915 kVA
Nettransformatorer: 482