Personvernerklæringen til Nordkraft Nett skal beskrive hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Nordkraft Nett, hva vi bruker personopplysningene til samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene dine. Nedenfor kan du lese hele personvernerklæringen til Nordkraft Nett. Denne gjelder for våre nettkunder.

Personvernerklæring for Nordkraft Nett

Behandlingsansvarlig

Det er Nordkraft Nett AS som er ansvarlig for behandling av personopplysninger for våre nettkunder. Nettkunden er den personen eller bedriften som har inngått nettleiekontrakt med Nordkraft Nett AS.

Formålet med behandling av personopplysninger

Formålet med å registrere og behandle personopplysninger om deg som nettkunde er å levere tjenester på en slik måte at tjenestene tilfredsstiller krav i forskrifter fra NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

Rettslig grunnlag for behandlingen

Nordkraft Nett AS har rettslig behandlingsgrunnlag (hjemmel) for å behandle personopplysninger gjennom en rekke forskrifter fra NVE og DSB. Forskriftene fra NVE er hjemlet i Energiloven, og forskriften fra DSB er hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Hvilke personopplysninger behandles?

Nordkraft Nett AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, som navn, fødselsdato, fullstendig adresse (post- og anleggsadresse), e-postadresse, mobilnummer, telefonnummer og målernummer.

I tillegg er vi pålagt å hente inn personnummeret ditt (foretaksnummer for bedriftskunder).

I tillegg til fullstendig adresse er alle anlegg («målepunkt») registrert med gårdsnummer/bruksnummer, koordinater på anlegg/måler samt målepunkt-ID.

Fra måleren din lagres historiske forbruksdata for strømforbruk og spenning i form av timeverdier.

Hvor henter vi opplysningene?

De fleste personopplysningene får vi opplyst fra deg når du inngår nettleiekontrakt med Nordkraft Nett AS.

Personnummer og fullstendig navn henter vi fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). Personnummeret ditt blir kryptert i kundesystemet vårt, og lagres bare der.

Hvis du bygger et nytt anlegg, for eksempel ny bolig, får vi opplyst navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og adresser og eventuelt koordinater til anlegget, fra el-installatøren din.

I enkelte tilfeller får vi også melding om endringer i postadresse fra din kraftleverandør, eller fra vår leverandør av inkassotjenester.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Nei, personopplysningene vi registrerer blir ikke utlevert til andre behandlingsansvarlige.  

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Personopplysninger som er registrert om deg vil bli slettet eller anonymisert i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger i kundesystemet blir slettet maskinelt, og eventuelle fysiske arkiv blir makulert.  

Hvilke rettigheter du som nettkunde har når det gjelder personopplysninger?

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Nordkraft Nett har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Alle personopplysninger som navn, adresse, kontaktinformasjon m.v. er tilgjengelig på Min Side, slik at du enkelt kan korrigere en del opplysninger selv.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Nordkraft Nett har et saklig behov («behandlingsgrunnlag») for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.  

Hvordan sikres opplysningene?

Alle datasystemer vi benytter til behandling av personopplysninger er sikret med tilgangskontroll på flere nivåer. Vi følger et prinsipp om at ingen andre enn de som har et klart behov i forhold til jobbsituasjonen får tilgang. Personopplysninger lagres kun i databaser.

Alle våre ansatte har taushetsplikt om kunders personopplysninger. Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov
  • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Nordkraft Nett gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Nordkraft Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Påloggingsforsøk Min Side

Alle pålogginger til Min Side logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på.

Påloggingstabellen lagrer følgende data:

  • Brukernavn
  • Dato og tidspunkt for pålogging

Personvern og cookies

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Les mer om dette her.

Datatilsynet og gjeldende personopplysningslov

Datatilsynet har som oppgave å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage dit. Kontaktinformasjonene til Datatilsynet finner du på deres nettside datatilsynet.no. På nettsiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov. Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på lovdata.no

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål når det gjelder personvern, eller ønsker innsyn i, retting eller sletting av dine personopplysninger; ta kontakt med kundesenteret i Nordkraft Nett (org. nr. 983099807): kundeservice@nordkraft.no