Strømstans 08.06.2018, strekningen Strømsnes - Tarvaldsjord

Det blir strømstans på strekningen Strømsnes - Tarvaldsjord i tidsrommet 12:00 - 13:00.