Utkobling 26.09.2017, området Frydenlund v/kirka

På grunn av arbeid blir det strømløst i deler av Kirkegt. Malmveien, Stormyrveien i tidsrommet kl. 10:00 til kl. 14:30.