Du kan fortsatt ringe inn måleravlesningen på strømtelefon.
Det er enkelt.

Før du ringer er det to ting du må ha notert:

  • Målernummeret
  • Ny måleravlesning

Ring inn måleravlesningen til strømtelefonen 800 49 040 og følg veiledningen.