1 artikkel er merket med elhub
  • Nå blir det enklere å være strømkunde

    I februar settes den norske Elhuben i drift. Elhub er en nasjonal datahub, og inneholder data om alle strømkunder i Norge og deres målepunkt. Denne har både kunde, netteier og kraftleverandør tilgang til.