1 artikkel er merket med gdpr
  • Personvern

    Nordkraft Nett er opptatt av å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med forskrifter. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.