NK Nett informert om de jobber hovedsakelig med kabelalternativet nå og at linjealternativet ikke vil bli studert noe mer i detalj med mindre kabelalternativet viser seg å bli svært vanskelig og kostbart. Grunneierne gav uttrykk for at dette var vanskelig å tro og ønsket mer forklaring på denne strategien.

Det ble i tillegg stilt spørsmål med hva som var koblingen til Clemens Kraft og om prosjektet var for å øke kapasiteten til linja slik at Aspevik- og Klubbvikelva kan bygges. De ble opplyst om at byggestart i Aspevikelva var utsatt til 2022.

Oppfølging: NK Nett planlegger å legge ut mer informasjon på nettsiden om fordeler/ulemper/økonomi vedrørende valg av kabel eller linje og som er bakgrunnen for valget av strategien i prosjektet. Det planlegges også å legge ut mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet på nettsiden. Bakgrunnen til prosjektet er tilstanden til selve linjen og ikke økning i kapasitet.