Eksisterende linje er til hinder for utnyttelsen av eiendommene til noen av grunneierne og disse så derfor positivt på å få kablet linjen slik at eksisterende linje fjernes og arealet frigis.