Hvem representantene vil bli, ønsket de å diskutere på neste grunneiermøte og sende svar til NK Nett. Frist ble satt til 1.november.