Til stede fra Nordkraft Nett (NK Nett): Frode Sætre, Geir Sjåfjell og Frank Ole Jenssen (innleid ressurs).

Fremmøtte ca 25-30 personer. Varighet ca 2 timer. Presentasjon av Frank Ole ble gjennomgått. Besvarelse av spørsmål og diskusjon av prosjektet. Servering av kaffe og frukt i pausen.  

Under er hovedtilbakemeldingene fra grunneierne listet opp. Svar skrevet i ettertid av Nk Nett og oppfølging av punktene er skrevet i kursiv.