Oppdatert per 2. januar 2019 

 

Beløp i kr, eks. MVA

Tjenester ifm abonnementsforhold

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fjernutkoblet)

1130

Påkobling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fysisk utkoblet)

3090

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

Kr/time, montør

775

Kr/time, ingeniør

1130

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1390

Påkopling etter stenging pga skyld (fysisk påkobling)

1390

Administrasjonskostnad ved stenging (fjernutkobling)

1130

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

2140

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

2880

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

58

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

105

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

800

 

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

Kabelpåvisning etter gravemelding, faste dager, dagtid

Gratis

Kabelpåvisning etter gravemelding, 2. gang på samme anlegg

2150

Påvisning etter gravemelding utenom faste tidspunkt

Medgått tid