Tjenester ifm abonnementsforhold

ekskl. MVA

inkl. MVA

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning

kr 3 000

kr 3 750

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

 

Kr/time

Montør: 750

Ing.: 950

     

Gebyrer ifm betalingsmislighold

ekskl. MVA

inkl. MVA

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

kr 1 350

kr 1 688

Påkopling etter stenging pga skyld (fysisk påkobling)

kr 1 350

kr 1 688

Administrasjonskostnad ved stenging (fjernutkobling)

kr 1 100

kr 1 375

     

Tjenester vedrørende målepunktet /installasjonen

ekskl. MVA

inkl. MVA

Utvidet kontroll av måler hos nøytral part

På forespørsel

Uttak av S0- puls til kunden

På forespørsel

Fjernutkobling av elektrokjeler (pr år)

kr 6 200

kr 7 750

     

Tjenester vedrørende byggestrøm

ekskl. MVA

inkl. MVA

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

kr 2 080

kr 2 600

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

kr 2 800

kr 3 500

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Medgått tid

Byggestrøm, leie av sentral, døgnleie 63 A

55

69

Byggestrøm, leie av sentral, døgnleie 125 A

100

125

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

kr 780

Kr         975

     

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

ekskl. MVA

inkl. MVA

Kabelpåvisning etter gravemelding, faste dager, dagtid

kr           -  

kr           -  

Kabelpåvisning etter gravemelding, 2. gang på samme anlegg

kr 2 100

kr 2 600

Påvisning etter gravemelding utenom faste tidspunkt

Medgått tid

 

 

Oppdatert 1.8.2018