Tjenester ifm abonnementsforhold

ekskl. MVA inkl. MVA
Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning kr 3 000 kr 3 750
Påkobling anlegg næring  Medgått tid  
Kr/time Montør: 750 Ing.: 950
     

Gebyrer ifm betalingsmislighold

ekskl. MVA inkl. MVA
Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld kr 1 350 kr 1 688
Påkopling etter stenging pga skyld (fysisk påkobling) kr 1 350 kr 1 688
Administrasjonskostnad ved stenging (fjernutkobling) kr 1 100 kr 1 375
     

Tjenester vedrørende målepunktet /installasjonen

ekskl. MVA inkl. MVA
Utvidet kontroll av måler hos nøytral part På forespørsel
Uttak av S0- puls til kunden På forespørsel
Fjernutkobling av elektrokjeler (pr år) kr 6 200 kr 7 750
     

Tjenester vedrørende byggestrøm

ekskl. MVA inkl. MVA
Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 80 A kr 2 080 kr 2 600
Til- og frakopling av byggestrøm over 80 A kr 2 800 kr 3 500
Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap Etter avtale Medgått tid
Montering av måler i eksternt skap kr 780 Kr         975
     

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

ekskl. MVA inkl. MVA
Kabelpåvisning etter gravemelding, faste dager, dagtid kr           -    kr           -   
Kabelpåvisning etter gravemelding, 2. gang på samme anlegg kr 2 100 kr 2 600
Påvisning etter gravemelding utenom faste tidspunkt Medgått tid