Oppdatert per 18.desember 2019

Beløp i kr, eks. MVA

   

Tjenester ifm abonnementsforhold

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fjernutkoblet)

1250

Påkobling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fysisk utkoblet)

3350

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

Kr/time, montør

700

Kr/time, ingeniør

1250

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1400

Påkopling etter stenging pga skyld (fysisk påkobling)

1400

Administrasjonskostnad ved stenging (fjernutkobling)

1250

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

2800

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

3500

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

84

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

120

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

700

 

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

Kabelpåvisning etter gravemelding, faste dager, dagtid

Gratis

Kabelpåvisning etter gravemelding, 2. gang på samme anlegg

2450

Påvisning etter gravemelding utenom faste tidspunkt

Medgått tid