Oppdatert per 3.mars 2020

Beløp i kr, eks. MVA

   

Tjenester ifm abonnementsforhold

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fjernutkoblet)

1250

Påkobling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fysisk utkoblet)

3620

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

Kr/time, montør

790

Kr/time, ingeniør

1250

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1580

Påkopling etter stenging pga skyld (fysisk påkobling)

1580

Administrasjonskostnad ved stenging (fjernutkobling)

1250

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

3160

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

3950

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

84

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

120

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

790

 

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

Kabelpåvisning etter gravemelding, faste dager, dagtid

Gratis

Kabelpåvisning etter gravemelding, 2. gang på samme anlegg

2765

Hastepåvisning av kabler, dagtid

2765

Påvisning etter gravemelding utenom ordinær arbeidstid Medgått tid